ICT

NOTA CD ICT (BI)

T4 - CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6
T5 - CD7, CD8, CD9, CD10, CD11, CD12

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN ICT NEGERI-NEGERI

Tahun 2011
Download Koleksi 2011

Tahun 2010
Download Koleksi 2010

SOALAN SPM SEBENAR

SPM 2010
SPM 2011
SPM 2012

LATIHAN MENGIKUT BAB
soalan diambil daripada soalan percubaan negeri-negeri

bab 4.1
bab 4.2
bab 4.3
bab 5 (1)
bab 5 (2)
bab 5 (3)
bab 6 (1)